Kkr.8.(135)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.8.(135)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Taidas acs Odumam, Tājdas āćs Odumam, Takie oczy u Adama,
2 Taidas acs Tekleitei, Tājdas āćs Tiēklejtiaj, Takie oczy u Teklusi,
3 Voi jī beja gulējuši Woj jī biēja gūlejuszi Czy oni byli spawszy
4 Vīnas cyukas midzeņā? Winas cyukas midzieniā? W jednej świnki barłogu?