Kkr.9.(135)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.9.(135)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Tu Odums nazalīdzīs Tu Ōdums nāza-lidzis Ty Adamie, nie zakładaj się,
2 Ka Tekleitei nacerej, Ka Tiēklejtiaj nā-cierej, Że Teklusi nie kochasz,
3 Pi baznīcas rūku devi, Pi bāznijcas rūku diēwi, Przy kościele rękę dawałeś,
4 Tiergā sīra gabeleņu [gabaleņu]. Tiergā sīra gābelaniu. Na jarmarku sera kawałeczek.