Kkr.10.(136)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.10.(136)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Nyu Tekleite gūda gaška, Nyŭ Tieklejtia guda gaszka, Teraz Teklusia ważna gościa,
2 Nyu aiz golda sādātuoja, Nyŭ ajz gołda sadatoja, Teraz przy stole zasiadła,
3 Na seņ beja tī laiceni Na sień bieja ti łajcieni Niedawno były te czasy,
4 Ka nu pīstys putru ēde! Ka nu pistys putru edia! Kiedy ze stępy kaszę jadła.